وقت بخیر به سایت نوین گستر مهر رضا خوش آمدید نجات و حفظ جان یک انسان برابر است با نجات تمام انسانها