وقت بخیر به سایت نوین گستر مهر رضا خوش آمدید نجات و حفظ جان یک انسان برابر است با نجات تمام انسانها

کفش کار

نام محصول :کفش ایمنی

کد کالا : A10

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم گاوی

زیره ضد میخ

دارای سرپنجه فولادی با مقاومت بالا

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه زیره

دارای هواکش تخلیه هواجهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

سایز بندی 40-46

نام محصول :پوتین ایمنی

کد کالا : A11

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم

زیره ضد میخ

دارای سرپنجه فولادی با مقاومت بالا

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه زیره

دارای هواکش تخلیه هوا جهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

سایز بندی 40-46

نام محصول :کفش عایق ایمنی

کد کالا : A12

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم گاوی

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه زیره

زیره ضد میخ

دارای هواکش تخلیه هوا جهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

با سرپنجه کامپوزیتی

سایز بندی 40-46

نام محصول :کفش کار

کد کالا : A13

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم

زیره ضد میخ

دارای سرپنجه فولادی با مقاومت بالا

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه زیره

دارای هواکش تخلیه هوا جهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

سایز بندی 37-46

نام محصول :کفش ایمنی

کد کالا : A14

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم

زیره ضد میخ

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه

دارای سرپنجه فولادی با مقاومت بالا

دارای هواکش تخلیه هوا جهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

سایز بندی 40-46

نام محصول :پوتین ایمنی

کد کالا : A15

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم

زیره ضد میخ

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه

دارای سرپنجه فولادی با مقاومت بالا

دارای هواکش تخلیه هوا جهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

سایز بندی 40-46

نام محصول :پوتین ایمنی طرح میلر

کد کالا : A16

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم

زیره ضد میخ

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه

دارای سرپنجه فولادی با مقاومت بالا

دارای هواکش تخلیه هوا جهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

سایز بندی 40-46

نام محصول :کفش کار

کد کالا : A17

قیمت :

مشخصات محصول :

رویه تمام چرم

زیره ضد میخ

زیره پی یو دودانسیته با ضمانت 6 ماهه

دارای سرپنجه فولادی با مقاومت بالا

دارای هواکش تخلیه هوا جهت جلوگیری از تعریق

مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی

سایز بندی 37-46